groessen.jpg
Zienswijze OTB Groessen 21 12 2015   

Bekijk

december 2015
De zienswijze die de Dorpsraad Groessen heeft ingediend als reactie op het Ontwerp Tracé Besluit A15.