groessen.jpg

Een verbindend dorpshart voor Groessen

Gelegen in de gemeente Duiven voelen veel inwoners uit Groessen zich in de eerste plaats Groessenaar en daarna ook inwoner van Duiven. Deze verbondenheid met Groessen vertaalt zich ook in een wens naar ruimtelijke kwaliteit in en rond Groessen. Actuele ruimtelijke projecten waar de Dorpsraad, gesteund door haar inwoners, mee aan de slag is zijn onder meer: woningbouw ‘Onder de Toren’, herinrichting van het dorpshart, herbestemming van de Sint-Andreaskerk, ontwikkeling van een kids
klompenpad en landschappelijke omgevingsmaatregelen van de A15.

Voor de herinrichting van het dorpshart heeft de Dorpsraad een commissie in het leven geroepen: de commissie Dorpshart. Deze commissie heeft tot doel de inrichting van het dorpshart dichterbij te brengen. Eerste stap hierin is een inventarisatie van de uitgangspunten, kansen en wensen vanuit de Groessense bevolking ten aanzien van het dorpshart. Daarbij is iedereen binnen Groessen gevraagd om mee te denken en mee te schetsen. Het resultaat van dit proces treft u in dit document aan.

De commissie Dorpshart hoopt hiermee opnieuw een stap te zetten naar een verbindend dorpshart: verbindend in de zin dat het plan iedereen in Groessen bij elkaar
brengt; verbindend in het streven om recht te doen aan de verschillende, soms tegengestelde belangen; verbindend in de zin dat het verschillende disciplines bij elkaar brengt; en verbindend in de zin dat het document vasthoudt aan een integraal plan, dat de diverse onderdelen met elkaar verbindt. Daarmee zijn de gedeelde uitgangspunten het fundament voor een mogelijk gefaseerde uitvoering.  

LEES HIER HET VOLLEDIGE RAPPORT