groessen.jpg

Met de introductie van Dorpsraad Groessen 2.0 zal er ook het een en ander veranderen bij de vergaderingen. De vergaderingen, die meer het karakter van een dorpsbijeenkomst zullen krijgen, blijven openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het zullen dé momenten zijn dat het bestuur de input en de meningen van de Groessenaren zal vragen. Het zullen avonden zijn waar we niet alleen informeren over de actuele zaken, maar waar vooral de Groessenaren aan het woord zijn. Sommige avonden zullen rond een bepaald thema worden opgezet, andere bijeenkomsten zijn meer algemeen van aard.

Verslag Online Dorpsbijeenkomst 31 maart 2021