groessen.jpg

Klompenpaden

Opening Klompenpaden 101 groot

In opdracht van de Gemeente Duiven zijn de Dorpsraden van Groessen en van Loo samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gedurende meer dan een jaar bezig geweest met het ontwikkelen van 2 Klompenpaden rondom Groessen en rondom Loo.

Een Klompenpad is een wandelroute die zo veel mogelijk over onverharde, cultuurhistorische paden en boerenland loopt. De Klompenpaden van Groessen en Loo komen op voorheen niet toegankelijke plekken en werden officieel geopend op 1 juli. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.klompenpaden.nl. De routes zijn zichtbaar op deze website, in de app Klompenpaden en in de routefolders die op verschillende plekken in de omgeving verkrijgbaar zijn.

Opening Klompenpaden 076Opening Klompenpaden 078

De route van een Klompenpad voert zoals gezegd ten dele over particuliere gronden. Dat wil zeggen dat particuliere grondeigenaren zoals agrariërs maar ook grondeigenaren als Waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer onder zekere voorwaarden hun terreinen openstellen ten behoeve van wandelaars.
verbodenhadl

  • Voorwaarden worden gesteld aan toegankelijkheid voor honden. Op sommige delen van het Klompenpad worden geen honden toegelaten en op sommige andere stukken mag de hond slechts mee indien aangelijnd. Dit is steeds ter plaatse duidelijk aangegeven.
  • Bij de klompenpaden mogen alleen voetgangers van de opengestelde privé gronden gebruik maken. Fietsers, bromfietsers en ruiters zijn hier niet toegestaan.
  • Daarnaast is de openstelling beperkt tot de periode van zonsopgang tot zonsondergang.

Deze voorwaarden worden ter plaatse door middel van borden duidelijk gemaakt.