groessen.jpg

Recreatieplaatsen

Medio 2010 kwam  Dorpsraad Groessen met het idee om de bestaande recreatieplaatsen te verbeteren en uit te breiden. Er werd een commissie gevormd, bestaande uit de volgende personen: Gerard Derksen, Bep Unck, Doortje Meijer - Uffing, Ria Koning - van Ditshuizen en Henk Bruns.

Een recreatieplaats is een plek waar dorpsgenoten en recreanten kunnen rusten, zitten, eten en drinken, genieten van de rust en het uitzicht en met elkaar in contact kunnen komen.

Na een uitgebreide voorbereiding door deze commissie zijn er diverse plaatsen in kaart gebracht waar een recratieplaats gerealiseerd zou kunnen worden. Om de recratieplaatsen te kunnen realiseren zijn een tal van sponsoren benaderd om het plan te financieren. De opzet is om per recreatieplaats één sponsor te zoeken. De betreffende recreatieplaats wordt voorzien van een naambordje van de sponsor. Tevens wordt een informatiebord geplaatst over een historisch feit die betrekking heeft op de omgeving.  De realisatie van deze borden zijn  in samenwerking met de historische kring  tot stand gekomen.

De kwaliteit van het straatmeubilair moet vandalisme-proof zijn en in het landschap passen.  De plaatsen worden voorzien van een fietsenrek en een prullenbak. In maart 2011 is het plan van aanpak gepresenteerd aan het college van de gemeente Duiven en op 24 maart is de modelplaats geopend  door burgemeester Zomerdijk, aan de parallelweg t.h.v.  het Zusterspad.

Na de opening is de commissie gestart met het zoeken van sponsoren voor  de overige receatieplaatsen en in 2013 zijn  zes recreatieplaatsen gerealiseerd. Deze plaatsen zijn op 26 april 2013 feestelijk geopend door wethouder Sjef van Groningen, sponosren, dorpsraadlieden en bewoners. In 2015 zijn er twee recreactieplaatsen  aan de snelfietsroute bijgekomen.

Veel dank aan de commissie, alle sponsoren en instanties voor hun medewerking om dit project te realiseren.