groessen.jpg

Herinrichting natuurgebied de Waay

Sinds de dorpsvisie van 2013 was men bezig met het ontwikkelen van een plan voor De Waay. Het leek de werkgroep Natuur en Recreatie, samen met Dorpsraad Loo, een goed idee om het gebied rondom de Waay, te herontwikkelen ten behoeve van toerisme. Naderhand werd ook Scouting Groessen in 2016 bij het project betrokken.

Er werd een professioneel plan opgesteld door Scouting Groessen en gepresenteerd aan de gemeente Duiven en de beide dorpsraden van Groessen en Loo in december 2016 en januari 2017.  Met het plan werd ook de provincie Gelderland enthousiast en kwam het project op gang. In december 2016 werd subsidie door de provincie toegewezen (Project Verbeteren Routestructuren in de Liemers).

Werkgroep Natuur en Recreatie en Scouting Groessen wilden samen grote delen van de uitvoering ter hand nemen. Het plan werd omgezet in concrete actie. Voor het opknappen van het groen, het plaatsen van verlichting, elektrische infrastructuur, laadpalen voor fietsen en auto’s en een watertappunt. In het begin was er ook nog sprake van een beperkte camperparking, deze is echter vervallen.

Het bouwen van een scoutingplek (plaatsen containers) en het opknappen van het gebied heeft veel tijd gevraagd van een grote groep vrijwilligers uit Groessen en Loo en de scouting. Ook de gemeente Duiven verleende hand- en spandiensten om alles rond te krijgen.

Het doel van het project De Waay is om toeristen te laten genieten van het karakteristieke rivierenlandschap van de Liemers en het realiseren van een buitenterrein dat inmiddels bijna wekelijks wordt gebruikt door Scouting Groessen.

Het doel van de gebruikersovereenkomst is om de locatie meer als natuur en belevingsgebied te ontwikkelen, door het terrein te laten gebruiken voor recreatiedoeleinden, educatie en scoutingactiviteiten, waarmee tevens de sociale veiligheid en verwildering van het terrein wordt aangepakt. Daarnaast heeft het een spilfunctie als opstappunt en knooppunt van diverse wandel- en fietsroutes.

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en het gebied De Waay is weer terug op de kaart als belangrijke sociale plek in de gemeente Duiven.

Zes oktober 2018 is het Project De Waay in Groessen feestelijk in gebruik genomen. Daarmee is het Project Verbeteren Routestructuren in de Liemers afgerond en heeft Scouting Groessen de beschikking gekregen over een prachtig buitenterrein.