groessen.jpg

Op 9 juni is er een brief verspreid onder de inwoners. Hierin wordt aangegeven dat er aanvullend archeologisch onderzoek nodig is op het terrein van het 'Wonen onder de Toren' project. Hier vindt u de inhoud van deze brief en kunt u de brief downloaden

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u weet zijn wij reeds geruime tijd bezig met de ontwikkeling van het project Wonen onder de Toren te Groessen. De bestemmingsplanprocedure is doorlopen en de verkoop is in volle gang. Alvorens we mogen starten met de bouw dient op het terrein Archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd om vervolgens bouwrijp te kunnen maken. Wij hebben het bedrijf RAAP onderzoeks- en adviesbureau voor Archeologie (www.raap.nl) opdracht gegeven om de Archeologische werkzaamheden uit te voeren.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden gebeuren in de onderstaande fases:

Fase 1 – Hekken plaatsen en rooien bomen

Het eerste dat wordt uitgevoerd is het plaatsen van de hekken en het rooien van de bomen op het werkterrein. Het plaatsen van de hekken wordt uitgevoerd in week 24. Op de afbeelding hieronder staat globaal middels een rode lijn aangegeven op welke positie de bouwhekken worden geplaatst.

Het groen, waaronder de bomen, dat binnen het bovenstaande rood omkaderde gebied aanwezig is, wordt verwijderd. De bomen direct aan de Dorpstraat blijven behouden.

Fase 2 – Archeologisch onderzoek

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er nog een aanvullend archeologisch veldwerk benodigd is alvorens er gestart mag worden met bouwen. Deze werkzaamheden zullen op maandag 20 juni 2022 starten en naar verwachting na circa 7 tot 9 weken gereed zijn. Dit is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.

In deze periode willen we ook een voorlichtingsmoment plannen voor de omwonenden en toekomstige bewoners. Hierover krijgt u op een later tijdstip meer informatie.

Fase 3 – Vervolg

Nadat het terrein is vrijgeven, beginnen de bouwrijp maak werkzaamheden. Dit betreffen werkzaamheden zoals het aanleggen van de ondergrondse infra (riolering, nuts, etc.). Vervolgens kan er gestart worden met de bouw. Naar verwachting zal de start bouw eind 2022 zijn. Hierover krijgt u op een later tijdstip meer informatie.

Coronamaatregelen

De bedrijven die betrokken zijn bij de werkzaamheden houden zondig bij de werkzaamheden rekening met de coronarichtlijnen van de overheid en van het RIVM.

Ziet u iets wat niet klopt?

Voor 20 juni 2022: Neemt u dan contact op met Hoedemakers op het algemene nummer 073-6410814 (tijdens kantooruren) of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Vanaf 20 juni 2022 tot aan dat de archeologische werkzaamheden gereed zijn: Neemt u dan contact op met het bedrijf RAAP onderzoeks- en adviesbureau voor Archeologie vestiging in Zutphen. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0575-567876. Als er geen werkmannen op het terrein zijn en u ziet iets ernstigs zoals vernielingen of ongewenste personen, dan belt u 112.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden of de planning? Neemt u dan gerust contact op met het algemene nummer van Hoedemakers 073-6410814 (tijdens kantooruren) of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet,
Bart Wetser Planontwikkelaar

Download de brief