groessen.jpg

Nieuws

Caritas Groessen Kerstactie 2018 Onder het motto ‘Hulp dichtbij’

GROESSEN - Vanaf 2009 zet de Groessense werkgroep van Caritas een actie op onder het motto ‘Hulp dichtbij’ om iets te betekenen voor gezinnen en personen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Aan de Groessenaren wordt gevraagd om in de naaste omgeving te kijken of er iemand is die een extraatje goed kan gebruiken. Zo’n benarde situatie kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld ontslag, ziekte, overlijden van dierbaren, een scheiding, enz. De decembermaand waarin de kerstgedachte een grote rol speelt is bij uitstek de gelegenheid om daar eens extra bij stil te staan.

Bij deze Dorpsbode wordt een opgaveformulier gevoegd die ingevuld anoniem kan worden gedeponeerd in de brievenbus van de Andreasparochie (Dorpstraat 7) of ingediend per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De taak van Caritas Groessen is vervolgens om te zorgen dat er bestedingsbonnen voor een supermarkt worden bezorgd bij de opgegeven adressen. Dat gebeurt geheel anoniem. Vorig jaar resulteerde deze actie in 21 meldingen.

Mocht u niemand weten die een extraatje verdient, maar deze actie toch financieel willen ondersteunen kunnen dat doen middels een gift op bankrekening NL61 RABO 0315 4031 87 t.n.v. PCI Caritas Groessen.

Geert Smits

werkgroep PCI Caritas Groessen 

Stichting Dorpsraad Groessen

Met de dorpsraad Groessen wordt beoogd in onderlinge samenwerking tussen gemeente en de daarin woonachtige bewoners te werken aan de kwaliteit en borging van de kwaliteit ten aanzien van het:

  • Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp Groessen.      
  • Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burgers
  • Bevorderen van betrokkenheid en participatie van bewoners

De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij niet om zaken die betrekking hebben op individuele burgers of zaken van wijkoverstijgende aard.

Verder kan de dorpsraad door de rechtstreekse links met politie, Vivare en de gemeente veel slagvaardiger zaken tot stand brengen. Met alle wijk- en dorpsraden is op 5 maart 2008 een convenant afgesloten waarin taken en bevoegdheden van de dorps-/wijkraad en de ondersteuning namens de gemeente is vastgelegd.

De gedachte achter de dorpsraad is de wens de leefbaarheid in Groessen positief te beïnvloeden. Wanneer zeggen mensen dat ze in een prettige wijk wonen? Wanneer voelen ze zich er veilig? Dit heeft alles te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook met het voorzieningenniveau in het dorp. Voor het ene zijn vooral de dorpsbewoners zelf aan zet, voor het andere zullen met name gemeente, politie en de woningcorporatie zich moeten inzetten.

U bent van harte welkom deel te nemen aan een van de commissies.