groessen.jpg

Nieuws

Van subsidiebeleid naar stimuleringsbeleid

Uitnodiging woensdag 17 januari 2018 20.00 uur Dorpshuis.

Dorpsraad Groessen en gemeente Duiven organiseren op woensdag 17 januari 2018 een speciale avond om met elkaar te discussiëren over de veranderingen in het subsidiebeleid.

Aanvragen subsidie voor het jaar 2019 zullen op een totaal vernieuwde manier gaan verlopen en vallen dan onder het stimuleringsbeleid.

Wat betekend dit voor uw vereniging??

Er is al aardig wat over geschreven en gecommuniceerd maar belangrijk genoeg om specifieke aandacht aan te schenken.

Daarom nodigen we alle verenigingen, stichtingen of gezelschappen uit om mee te discussiëren over de aanstaande veranderingen.

We zullen die avond met elkaar discussiëren hoe we elkaar als verenigingen kunnen versterken, meer verbindingen zouden kunnen leggen, hoe we meer van en met elkaar kunnen leren.

In het eerste gedeelte van de avond zullen een paar ambtenaren wat zaken toelichten en uit de doeken doen.

Het tweede gedeelte van de avond is voor de vrije discussie.

Onderwerpen kunnen ook zijn: wie kan me helpen bij de aanvragen, waar moet ik allemaal rekening mee houden, hoe komen we aan bestuursleden, kunnen we ergens samenwerken enz. enz.

Locatie: Dorpshuis Groessen aan het Isidorusplein.

Tijdstip: 20.00 uur.

Gerard Derksen

Voorzitter Dorpsraad Groessen.

Arjan de Vries

Coordinator Stimuleringsbeleid gemeente Duiven.

 

 

Lees meer...

Stichting Dorpsraad Groessen

Met de dorpsraad Groessen wordt beoogd in onderlinge samenwerking tussen gemeente en de daarin woonachtige bewoners te werken aan de kwaliteit en borging van de kwaliteit ten aanzien van het:

  • Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp Groessen.      
  • Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burgers
  • Bevorderen van betrokkenheid en participatie van bewoners

De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij niet om zaken die betrekking hebben op individuele burgers of zaken van wijkoverstijgende aard.

Verder kan de dorpsraad door de rechtstreekse links met politie, Vivare en de gemeente veel slagvaardiger zaken tot stand brengen. Met alle wijk- en dorpsraden is op 5 maart 2008 een convenant afgesloten waarin taken en bevoegdheden van de dorps-/wijkraad en de ondersteuning namens de gemeente is vastgelegd.

De gedachte achter de dorpsraad is de wens de leefbaarheid in Groessen positief te beïnvloeden. Wanneer zeggen mensen dat ze in een prettige wijk wonen? Wanneer voelen ze zich er veilig? Dit heeft alles te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook met het voorzieningenniveau in het dorp. Voor het ene zijn vooral de dorpsbewoners zelf aan zet, voor het andere zullen met name gemeente, politie en de woningcorporatie zich moeten inzetten.

U bent van harte welkom deel te nemen aan een van de commissies.