groessen.jpg

Nieuws

Klompenpaden

Op 1 juli 2016 vond de feestelijke opening plaats van twee nieuwe Klompenpaden in de gemeente Duiven: het Kandiapad in Groessen en het Husloapad in Loo. Het zijn rondwandelingen van zestien kilometer door het mooie buitengebied van Groessen en Loo. Wandelen over oeverwal en dijken, door uiterwaarden, over kerkenpaden en langs middeleeuwse havezates.

Dus klompen aan, rugzak om en gaan! 

Vrijwilligers gezocht

Om de klompenpaden mooi en begaanbaar te houden zijn vrijwilligers nodig. Daarvoor zijn twee werkgroepen gevormd, een voor het Klompenpad in Groessen en een voor het Klompenpad in Loo (Rut IJzermans), die de paden een keer per maand nalopen of de bordjes nog staan en/of er gemaaid moet worden. Heb je tijd en zin om ons daarbij te helpen, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Dorpsraad Groessen

Met de dorpsraad Groessen wordt beoogd in onderlinge samenwerking tussen gemeente en de daarin woonachtige bewoners te werken aan de kwaliteit en borging van de kwaliteit ten aanzien van het:

  • Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp Groessen.      
  • Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burgers
  • Bevorderen van betrokkenheid en participatie van bewoners

De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij niet om zaken die betrekking hebben op individuele burgers of zaken van wijkoverstijgende aard.

Verder kan de dorpsraad door de rechtstreekse links met politie, Vivare en de gemeente veel slagvaardiger zaken tot stand brengen. Met alle wijk- en dorpsraden is op 5 maart 2008 een convenant afgesloten waarin taken en bevoegdheden van de dorps-/wijkraad en de ondersteuning namens de gemeente is vastgelegd.

De gedachte achter de dorpsraad is de wens de leefbaarheid in Groessen positief te beïnvloeden. Wanneer zeggen mensen dat ze in een prettige wijk wonen? Wanneer voelen ze zich er veilig? Dit heeft alles te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook met het voorzieningenniveau in het dorp. Voor het ene zijn vooral de dorpsbewoners zelf aan zet, voor het andere zullen met name gemeente, politie en de woningcorporatie zich moeten inzetten.

U bent van harte welkom deel te nemen aan een van de commissies.