groessen.jpg

Dorpsraad Groessen vergadert 10 x per jaar. In principe staan de bijeenkomsten gepland op iedere eerste woensdag van de maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus. Locatie is het Dorpshuis Groessen, start 20.00 uur tot circa 22.00 uur.

Alle vergaderingen zijn openbaar, iedereen is zonder aanmelding welkom. De notulen van alle vergaderingen kunt u hier vinden.

Vergaderdata 2018

  • 3 januari
  • februari vervalt
  • 7 maart
  • 4 april
  • 2  mei 
  • 13 juni
  • 5 september
  • 3 oktober
  • 7 november
  • 12 december