groessen.jpg

Commendereijstraat 23
6923 AX  Groessen

Contactpersoon: Doortje Meijer

contributie 2016 €30,00. De contributie is vanaf 1 januari 2015 voor alle leeftijden gelijk.

Nieuwe leden betalen naar rato. Opzeggen lidmaatschap gaarne voor 1 november in verband met afdracht aan de provincie.

De avonden worden gehouden  in het Dorpshuis te Groessen en beginnen om 19.45 uur, tenzij anders is vermeld. Zie de kalender op deze site.