groessen.jpg

Commendereijstraat 23
6923 AX  Groessen

Contactpersoon: Doortje Meijer

contributie 2016 €30,00. De contributie is vanaf 1 januari 2015 voor alle leeftijden gelijk.

Nieuwe leden betalen naar rato. Opzeggen lidmaatschap gaarne voor 1 november 2016 in verband met afdracht aan de provincie.

De avonden worden gehouden  in het Dorpshuis te Groessen en beginnen om 19.45 uur, tenzij anders is vermeld.